Trädfällning

Vi kommer kostnadsfritt ut och ger offert.

Inget jobb är för stort, för litet eller för svårt. Till skillnad från flera andra företag i branschen bedrivs verksamheten på heltid. Att ha sju års erfarenhet av svåra trädfällningar är en bra tillgång, då alla trädfällningsjobb är olika. Vi tar alltid det säkra före det osäkra och säkrar upp lite extra när vi fäller. Många gånger måste träd firas ner bit för bit eller om så är praktiskt försvarbart, tas ner med skylift. Bortforsling ordnas om så behövs med kranbil till självkostnadspris.

Värmlandsbygden reportage klicka på bilden