Trädservice

Förutom sedvanliga arboristtjänster utför företaget även:

  • Sågning av nedfällda träd till önskade dimensioner med Logosol. Med vårt mobila sågverk kan vi såga upp fällda träd i önskvärda dimensioner. Vi kan även hyvla. Företaget har även ambitioner att ta emot specialbeställningar på färdiga produkter såsom bordskivor etc.

 

  • Trädinventering och konsultation. Vi kommer gärna ut och ger er en skriftlig bedömning och plan (så kallad trädvårdsplan) för skötsel av era träd. Bra att ha för fastighetsförvaltare mm. Tar även borrprover för att få ut en trädkärna för korrekt bedömning av trädens kondition.

 

  • Uthyrning av professionell 3 fas ved-klyv.  Uthyrningskostnad är 600 kr per dygn inklusive utkörning inom Karlstad- och Hammaröområdet.